من شیما کاوه با افتخار تونستم به بیش از 500 عروس خوشبخت تا الان خدمات خودم رو ارائه کنم و تا جایی که بتونم تمام تلاشم رو میکنم که لبخند رو به عروس های عزیزم هدیه کنم. مزون کوئیلینگ شیراز نامی بود که در ابتدا برای برند شخصی خودم انتخاب کردم و در این چند ساله با همین نام در خدمت عزیزان بودیم.